Hooldusüksuste haldamise funktsionaalsus on loodud reaalsest vajadusest hooldustööde efektiivseks haldamiseks.  Programmi loogika ja lihtne kasutatavus põhineb klientide kogemusel hooldustööde vallas
Hooldusüksuse ja objekti (nt töökoda, osakond) saab valida mõlemad teineteisest sõltumatult. Valimine toimub "Hooldusüksus" kataloogist, kus on TAB-id "Hooldusüksused" ja "Objektid".
Hooldusüksuse valimisel saab kasutada nii otsingut kui klientide nimekirja abil filtreerimist. Otsingu puhul toimub täisteksti otsing hooldusüksuse nime, seerianumbri ja kliendi nime alusel. Klientide nimekirja kaudu filtreerimisel jääb valikusse ainult valitud kliendiga seotud hooldusüksused.
Hooldusüksuse valimisel seatakse valituks ka automaatselt selle hooldusüksusega seotud klient.

Kui hooldusükus on valitud ja töö käivitatud, saab "Lisad" kataloogis sisestada hooldusüksuse mototunni. Mototund jääb seotuks konkreetse tööga. 

Veebikeskkonnas plaanide lisamisel saab nüüd valida hooldusüksuse. Mobiilirakenduse plaanide nimekirjas on hooldusüksuse andmed koos kliendi nimega nähtavale toodud. Kui alustatakse mobiilis tööd veebis hooldusüksuse valikuga tehtud plaani alusel, on automaatselt valitud ka hooldusüksus ja klient.

Veebis planeerimisel muutub kliendi valiku muutmisel hooldusüksuste nimekiri, nimekirja jäävad vaid selle kliendiga seotud valikud.