Ettevõtted kasvavad kiirelt ning mida kiirem on areng, seda enam andmeid tekib. Mida enam tekib andmeid, seda raskem on sissevoogavas infos orienteeruda. Probleemist üle olemiseks on vaid üks võimalus – korralik ning süstemaatiline andmete kogumine ja haldamine! Tööaja mõõtmise mobiilne abimees Terake muudab ettevõtte lihtsaks ja laseb keskenduda põhitegevusele – äri juhtimisele.

„Oleme loonud unikaalse abimehe tööaja ja -vahendite kasutuse korraldamiseks, mõõtmiseks ja sellega seonduvaks aruandluseks. Lahendusel on mugav mobiilirakendus, mis sobib ettevõttele, kus tööiseloom nõuab pidevat liikumist ja töö on tihedalt seotud seadmete ning masinatega,” 

Kasutades nutitelefoni ning tänapäeva rakenduste tehnoloogiat on ettevõttel võimalik registreerida töötunnid, kulunud materjalid ja läbitud objektid mõne nupu vajutusega. Nii on tunduvalt lihtsam ja kiirem koostada aruandeid tehtud tööde järgi ning selle läbi mõõta ka ressursside kasutamist. Terake on kiire, lihtne ja täpne tööaja mõõtmise abimees, mis hoiab ettevõtte kulud kontrolli all, aidates säästa kulusid masinapargile, seadmetele, tarvikutele, materjalidele ja tööajale.

Sobib kasutamiseks nii teeninduses, tootmises kui ka põllul
Kui paljud programmid on üles ehitatud täpselt vaid ühe valdkonna jaoks, siis Terakese unikaalsus seisneb tema sobivuses erineva spetsiifikaga ettevõtete jaoks.

Koostöös põllumajandustootjatega välja töötatud on Terake asendamatuks abimeheks põllul: info sisestatakse mõne nupule vajutusega reaalajas otse programmi, mis annab kõige täpsema ja vahetuma informatsiooni põllul toimuvast. Teenindusettevõtetest kasutavad lahendust meelsasti nii kokad köögis, klienditeenindajad saalis kui ka puhastusteenindust pakkuvad ettevõtted. Eesmärgiks on omada ülevaadet töötajate töötundidest ja võimalus koostada lihtsa vaevaga järgmise kuu graafikud. 

Teenindajal jääb ära pidev tunnilehtede kirjutamine ning tööandjal töötajate tundide kokkuarvutamine. Rakendusest läheb otse arvutisse koondülevaade ning tööandjal või juhatajal on kohene ülevaade tehtud töödest ning sellele kulunud ajast. Lisaks saab tänu Terakesele selge ülevaate, kui palju aega kulub ürituste ettevalmistamiseks ja igapäevasteks koristustöödeks enne toidukoha, kaupluse või salongi avamist, inventuurideks jne.

Kui ettevõtte tööiseloom nõuab pidevat liikumist ja töö on tihedalt seotud seadmete ning masinatega, on kasulik installida nutiseadmesse mobiilirakendus, mida kasutades saab registreerida töötunnid, kulunud materjalid ja läbitud objektid vaid nupuvajutusega. Ettevõtte juhtidel ja raamatupidajatel on nii palju lihtsam ja samas ka kiirem koostada aruandeid tehtud tööde järgi ning selle läbi mõõta ka ressursside kasutamist, samuti arvutada palku ja analüüsida kõiki neid andmeid nii reaalajas kui ka hiljem vastavalt soovile nädala, kuu või aasta kaupa.

Moodulid sisaldavad kõike infotöötlemiseks vajalikku

Töötamise mooduli alla kuuluvad reaalaja info, detailvaade, kinnitamisvaade, aruandevaade, statistikavaade ja kaardivaade funktsioonid.
Planeerimise moodulis on kalendrivaade ja nimekirjavaade.
Aruannete moodulis on materjalikulud, silo transport, transport, kütuse tankimine, perioodide võrdlus ja minu aruanded.
Adminni ehk halduse moodulis olevad funktsioonid on administraatori koondleht, töötajad, integratsioonid, tehtud tööd, kütuse tankimised ja transport.
Põllumoodulis on põlluraamatu, põldude administreerimise, põldude impordi, viljavahelduse, põllud kaardil ja põldude planeerimise funktsioonid.