Põllu liitmine teise põlluga toimub põldude administreerimise all.
Konkreetse (liidetava) põllu vaates on juures TAB "Põllu lõpetamine /
liitmine". Selle all saab valida KUHU KÜLGE see konkreetne põld
liidetakse. NB! Oluline on ka määrata saagiaasta, millest alates on
liidetud. Vt screenshoti 'liitmise-vorm.png'.
"Määran liidetuks" vajutamisel märgitakse selle konkreetse põllu
"omanikuks" valitud põld ja see konkreetne põld ise saab arhiveeritud
staatuse.

NB! Liitmist on võimalik ka tühistada, see toimub samas TAB-is. Liidetud
põllul on seal olemas nupp "Tühistan liitmise ja määran põllu aktiivseks"

Ka liitja poole pealt on näha, millised põllud temaga on liidatud. Seda
praegu admin vormi all, vt screenshoti "liidetute-vaatamine.png".