Igal aastal tootmisega kaasneva teabe haldamiseks on paljud juba aastakümneid kasutanud Exceli tabeleid. Kuid majanduse kasvava keerukuse tõttu on vaja dünaamilisi otsuseid - ja numbrid muutuvad pidevalt. Ja nii kerkib küsimus: kas tõesti saate teha parimaid otsuseid arvutustabelites olevate staatiliste andmete põhjal?

Terake workfields dünaamiline tagasiside

Exceli staatilise olemuse tõttu on paljud tööstusharud võtnud kasutusele arvutustabelitest jõulisemad pilvepõhised äritarkvarad. Tootmisettevõtted on võtnud kasutusele juhtimistarkvarad, nagu QlikSense või Tableau ja paljud müügifirmad on võtnud kasutusele Pipedrive’I või Scoro. Ka põllumajandus areneb, kusjuures ikka rohkem ja rohkem põllumajandusettevõtteid mõistab võimendust tagasisidestamisest, mis võib tekkida reaalajas andmete kasutamisest. Kui planeerite muudatusi või kaalute uut keskkonda, on alltoodud viis punkti, mida meeles pidada.

1. Aja kokkuhoid

Tootjad ise teavad suurepäraselt, et eesmärkide saavutamine on sageli ajastuse küsimus. Seda silmas pidades on hea operatiivsus kriitilise tähtsusega. Mis suunabki prioriteedid objektidele ja põldudele selle asemel, et kohmakate arvutustabelite haldamisega kontoris vaeva näha. See tähendab, et teie aeg kulub paremale planeerimisele ja hindamisele versus väljavõtete tegemine, tundide sisestamine, käsitsi tootmisandmete sisestamine ja erinevate andmeallikate sünkroonimine.

Tarkvara parandab tõhusust! Eelkõige automatiseerib Terake workfields andmete kogumist ja korraldamist ning andmete haldus ja teabe edastamine peab tootjatele reaalajas otsuste tegemiseks olema käepärane. See võrdub tõhusama ja faktidel põhineva otsustusprotsessiga. Nii jääb rohkem aega ka perele ja hobidele. Arvutustabelid ei takista ega kao täielikult, aga saate kasutada ka täiendavaid meetodeid ja teavet, et teha oma tegevuse jaoks parimad äriotsused - mitte ainult neid, kui teil on/oli aega Excelis andmete värskendamiseks.

2. Reaalajas andmed

Arvutustabelid piiravad võimet teha täpseid otsuseid. Ma arvan, et reaalajas toimuva ettevõtte äritarkvara rakendamise edasilükkamine on väga lühinägelik. Jätkusuutliku äritegevuse tarbeks peate lõpuks midagi tegema.

Võite küll igal aastal luua eelarve, kuid peate seda ajakohastama, kuna plaanid pöörduvad ootamatult, ja sageli tänu teie kontrolli alt väljas olevatele tegurite tõttu. Terake workfields võimaldab jälgida tootmist hallates kulusid, ülesandeid, ressursse ja kasumlikkust üksikute valdkondade tasandil. Ressursside jälgimine reaalajas annab võimaluse jälgida tulemusi täpselt, teate oma arenguid ja oma “alumise rea väljavaateid”.

3. Tagasiside ja edasisisde

Excel muudab raskeks kogutud andmete värskendamise kui kasutajaid on palju ning probleemi võivad tekkida sama dokumendi eri versioonid eri kasutajatel. Terake workfields mobiilirakenduse kaudu saavad meeskonna liikmed kiiresti opereerida ja koordineerida tegevusi. Kaasatud on kõik töötajad, nii ei pea nad iga päev raiskama tunde, ja teie püüdes leida, kus nad abi vajavad või kus asuvad. Juurdepääs töötajatele, ressurssidele ja partneritele hoiab kogu teie äri kaasatud, ajakohastatud ja kooskõlastatud.

“Eelnevate põlvkondade põllumehed tegid järeldusi selle baasilt mida nad viiel hektaril, viie looma puhul viie meelega tunnetasid. Täna on sageli tegemist sadade, kui mitte tuhandete, loomade ja hektaritega ja inimese meeltest kipub väheks jääma ja isegi kui jätkub, on alati hea teada, et lisaks arvamusele on kusagil ka andmed ning need toetavad arvamust. Ma oskan põllumajandus protsesse kirjeldada arvudena ning nendest arvudest näha seda, mida lehm teile niisama rääkima ei tule. Mida enam me tahame teada, seda enam andmeid tekib. Mida enam andmeid tekib, seda raskem on seal orienteeruda. Probleemist üle olemiseks on vaid üks viis – korralik andmete kogumine ja haldamine. Selleks ei pea ennast IT lahenduste soetamisel vigaseks maksma – piisab ka sellest kui koostöös teeme infovajaduse kohta analüüsi, korjan vajalikud andmed kokku ning analüüsin neid enda vahenditega.” - Karel Kuningas

4. Perioodide võrdlus

Suured firmad analüüsivad pidevalt trende ja vaatavad läbi tööülesanded, muutes nii aja jooksul andmeid üha väärtuslikumaks. Üheks näiteks on Terake “andmeteaduse” ja ajalooliste andmete sujuv integreerimine, mis võimaldab analüüsida andmeid mitme aasta jooksul. Excelis on raske vaadata aastate andmeid paljude lehtede vahel ekseldes. Terakeses on lihtne andmeid esitleda, et saaksite võrrelda perioode ja isegi mõõta erinevusi teie tegelikes ja/või planeeritud numbrites.

5. Võime skaleerida

Eraldi aspektid, nagu kulukohatade ja sisendite planeerimine, ressursside haldamine, toimingud ja operatsioonid, võivad samuti sisaldada eraldi haldajaid, luues ootuse mitmele eraldi arvutustabelile.

Eraldi koostatud arvutustabeli andmed ei toimi koos ühtselt, pärssides teie võimet saada õiget teavet õigel skaalal ja seegi piirab kiiret arengut ja ei lase kasvada. Homsed tootmised vajavad konsolideeritud andmeid, mida saab usaldada, et aidata meil kiiresti otsuseid teha ja kasvada.

Arvutustabeleid on kasutatud aastakümneid ja neil on endiselt oma koht, kuid nad ei ole tulevikus primaarsed.

Terake workfields sisaldab planeerimist, operatsioone, sisendeid ja rahalisi vahendeid, et koondada ja siduda kõige olulisem info.

Teie ettevõte toodab täna teavet, mis aitab teil juba järgmisel aastal parimaid äriotsuseid teha.

Kas pole aeg kasutada teie andmeid tööriistas, mis on sama dünaamiline kui teie ettevõte?

Proovi kohe!